Crowdmanagement en -control

Openbare plekken en voor bezoekers toegankelijke locaties moeten in deze tijd aan nieuwe richtlijnen voldoen vanwege onze nieuwe anderhalvemetersamenleving. Gemeenten kampen met vraagstukken over hoe bezoekersstromen in goede banen kunnen worden geleid, bedrijven en instellingen moeten aanpassingen maken in hun interne infrastructuur om mensen op een verantwoorde manier toegang te kunnen verlenen. Elke locatie vraagt om maatwerk. 

Promeon maakt crowdmanagementplannen en voert deze uit. Wij adviseren en begeleiden opdrachtgevers in het nieuwe beleid wat betrekking heeft op de omgeving, mensen en procedures. Dankzij onze trainingen op wetenschappelijke basis, veel praktijkkennis en gebruik van de meest innovatieve oplossingen levert Promeon crowdmanagement op het hoogste niveau.   

Waarom Promeon Security?

  • Uitstraling van mensen en middelen
  • Open en eerlijke samenwerking
  • Oplossingsgericht en op maat
  • Altijd een stap extra
  • Niet alleen focus op manuren
  • Goede reputatie bij politie en gemeenten
  • Begeleiden of overnemen van het gehele traject
  • Van planvorming naar vergunning tot realisatie

DE JUISTE OPLOSSING OP MAAT

Met een gestructureerde aanpak werken wij aan totaaloplossingen op maat. Crowdmanagement door Promeon verloopt volgens onderstaande methodes:

Analyse

Promeon analyseert de omgeving. Hoe worden locaties gebruikt en wat is de capaciteit per locatie? Hoe zien de nieuwste richtlijnen van het RIVM eruit? Wat zijn de huidige en nieuwe procedures per locatie? Wat zijn eventueel aanvullende wensen en eisen van u als opdrachtgever? Dit vatten we samen in een helder vraagstuk wat het uitgangspunt wordt van de casus. Daarnaast leiden de coronabeperkingen tot discussies tussen zij die de regels zeer strikt naleven en zij die de regels wat rekkelijker opvatten. Duidelijkheid geven richting alle betrokkenen op alle fronten is dan ook van cruciaal belang en weegt zwaar mee in de analyse van Promeon. 

Advies

De analyse vormt de input voor het advies waarbij aandacht is voor diverse factoren. Samen met alle betrokken partijen en beslissers wordt overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen. Promeon werkt de maatregelen uit tot een integrale benadering en voert vervolgens ook deze maatregelen uit. Alle partijen hebben één gezamenlijk doel en dat is het maximaal en goed doordacht organiseren van de activiteit of locatie. Wij zijn vertrouwd in en bekend met het bespreken van risicoanalyses en plannen met lokale overheden en politie. Promeon staat u graag bij in de afstemming met deze partijen voor u.

Inrichting en uitvoering

Na overeenstemming over de aanpak van het crowdmanagementplan start Promeon met de voorbereiding. Hierin worden locaties voorzien van de benodigde middelen en mensen en wordt de communicatiestructuur ingericht. Bij start van de uitvoering begint ook direct de monitoring en eventuele bijsturing van publieksstromen. De medewerkers van Promeon zijn zeer ervaren in het uitvoeren van crowdmanagement-taken en beschikken over alle nodige middelen om locaties in te richten om bezoekers volgens de richtlijnen te begeleiden. 

Middelen

(Weg)afsluitingen, (thermische) camera’s, toegangscontrolesystemen, peoplecountingsystemen, communicatiemiddelen en applicaties zijn middelen die Promeon levert en inzet voor het reguleren van publieks- en bezoekersstromen. Dit met de laatste technologische innovaties. Hiermee maken wij dienstverlening tastbaar en meetbaar. Dit zorgt voor dé oplossing in high-end crowdmanagement. 

Mensen

De mensen van Promeon zijn ervaren beveiligers, hospitalitymedewerkers en centralisten. Daarnaast hebben onze adviseurs intensief contact met gemeenten, hulpdiensten en andere partners. Door het inschakelen van een van onze experts bent u verzekerd van een gedegen analyse, de juiste adviezen en daaropvolgend een juiste uitvoering. Heeft u een specifieke vraag of wilt u in contact komen met een van onze experts? Neem direct contact met ons op.

Procedures

Na het gereed hebben van de middelen en de inzet van de juiste mensen, zorgen de juiste procedures en afspraken voor een goede uitvoering van crowdmanagement. Gemaakte keuzes, beleidspunten en taken worden met behulp van de juiste middelen door de juiste mensen op het juiste moment uitgevoegd. De praktische toepassing van crowdmanagement, crowd control, wordt hier verder vorm gegeven. Wij adviseren u graag in het inrichten van de procedures om crowdmanagement en crowd control zo goed en veilig mogelijk uit te voeren.